Daňový doklad - faktúru alebo pokladničný blok - je povinný vystaviť vždy koncový dodávateľ služby alebo tovaru. V hoteli, reštaurácii alebo na masáži je to vždy daný dodávateľ služby, pri tovare obdobne. 


Koncového dodávateľa služby nájdete vždy uvedeného pri každej ponuke v pravom stĺpci pod názvom Spoločnosť.