Zásady ochrany súkromia

Zľavotoč si veľmi cení dôveru svojich zákazníkov a nechce ju nikdy sklamať. Preto maximálne chránime vaše súkromie a informácie, ktoré nám poskytujete. Jednoducho si od vás vyžiadame len tie dáta, ktoré vám umožnia získať Kupón, využiť všetky výhody, prípadne vylepšiť naše služby tak, aby sa vám ešte jednoduchšie orientovalo a nakupovalo na stránke Zľavotoč.sk. Zaväzujeme sa, že neposkytneme žiadnej tretej osobe váš email, telefónne číslo, druh, počet ani hodnotu zakúpených Kupónov, ani ich inak nezneužijeme. Zľavotoč dodržiava platné právne predpisy SR a taktiež sa snažíme zachovávať vždy zdravý rozum. Môžete byť bez akýchkoľvek obáv, vaše poskytnuté údaje sú v Zľavotoči v bezpečí.

Portál Zľavotoč je prístupný všetkým zákazníkom bez nutnosti ďalšej registrácie, avšak  nákup Kupónov, možnosť prispievať do diskusií či využívať ďalšie služby Zľavotoču je umožnené len registrovaným užívateľom.

Článok III – Všeobecné obchodné podmienky

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Zľavotoč a/alebo Dodávateľ  spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti Zľavotoča, a/alebo Dodávateľa – (meno, priezvisko, email, telefónne číslo), tieto uchovával a spracovával ich vo svojom informačnom systéme za marketingovými účelmi. Zákazník udeľuje svoj súhlas na dobu neurčitú a tento súhlas môže odvolať v prípade, že jeho osobné údaje budú  uchovávané a spracované Zľavotočom a/alebo Dodávateľ  v rozpore s udeleným súhlasom.

Zákazník udeľuje svoj súhlas na dobu neurčitú na zasielanie obchodných a reklamných noviniek akoukoľvek elektronickou formou správ (prostredníctvom emailu, sms), týkajúcich sa služby portálu Zľavotoč.sk. Zákazník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom kliknutia na odkaz „Nechcem odoberať novinky“, ktorý je súčasťou každého informačného emailu alebo prostredníctvom žiadosti na email info@zlavotoc.sk.

Správy týkajúce sa aktivít spojených s užívateľským účtom Zákazníka, sú správy nutné pre realizáciu služieb portálu Zľavotoč.sk a po dobu platnosti užívateľského účtu nie je možné prejaviť nesúhlas s ich zasielaním.

Každý zákazník je oprávnený písomne požiadať portál Zľavotoč o poskytnutie informácie o osobných údajoch, ktoré sú o ňom spracovávané, má právo k ich prístupu a v prípade porušenia svojich práv má možnosť obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Zákazník je povinný poskytovať len úplné a pravdivé údaje o svojej osobe.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa Zľavotoč súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy. Táto žiadosť musí byť písomná, zaslaná na tento email kontakt info@zlavotoc.sk s predmetom správy uvedeným ako „žiadosť o vymazanie osobných údajov z databázy.“

Odoslaním registračného formulára alebo potvrdením tlačidla pre prístup na portál Zľavotoč.sk prostredníctvom nástroja FACEBOOK CONNECT, udeľuje Zákazník súhlas Zľavotoču k spracovaniu osobných údajov v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto odstavci.

Zákazník si je vedomý skutočnosti, že všetky diskusie, komentáre, hodnotenia a správy v iných komunikačných kanáloch na portáli www.zlavotoc.sk sú verejné, nie súkromné, a môžu byť teda prečítané bez vedomia zákazníka. Zľavotoč žiadnym spôsobom neručí za obsah takto publikovaných informácií a vyhradzuje si právo na ich úpravu alebo odstránenie.

Zľavotoč ako prevádzkovateľ portálu Zľavotoč.sk si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.